สำหรับนักเรียน
อยากเป็นนักเรียนต้องทำอะไรบ้าง?
นักเรียนใหม่ทุกคนต้องสอบจัดระดับชั้นก่อนเข้าเรียน เราต้องการให้นักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นที่ไม่ง่ายหรือไม่ยากเกินไป เรามีชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด 6 ระดับ

นักเรียนใหม่จะต้อง:
  • สอบจัดระดับชั้นเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายน เพื่อที่จะเรียนเดือนกันยายน
       หรือ
  • สอบเดือนธันวาคม เพื่อที่จะเริ่มเรียนเดือนมกราคม
การสอบจัดระดับชั้น
กรุณามาถึงสถานที่จัดสอบตรงเวลา ระยะเวลาสำหรับลงทะเบียนและทำแบบทดสอบทั้งหมดอยู่ที่ประมาณสองชั่วโมง


ลงทะเบียนอย่างไร?
นักเรียนใหม่สามารถลงทะเบียนได้หลังจากที่สอบจัดระดับชั้นแล้ว นักเรียนเก่าสามารถลงทะเบียนออนไลน์หรือลงทะเบียนวันแรกของการเรียน

แต่ละชั้นเรียนเมื่อไหร่บ้าง?
เรียนสัปดาห์ละสองครั้ง ช่วงเช้าหรือช่วงเย็น จากกลางเดือนกันยายนจนถึงเดือนมิถุนายน

วันหยุดจะอ้างอิงตามตารางวันหยุดของโรงเรียนรัฐบาลเมืองบีเวอร์ตัน และไม่มีการเรียนการสอนในช่วงฤดูร้อน (เดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนกันยายน)

กดที่นี่เพื่อดูตารางเรียน เวลา สถานที่ ตามระดับชั้น

ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
ค่าเล่าเรียนจ่ายครั้งเดียวต่อปีการศึกษา (เดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายน) เป็นค่าบำรุงการศึกษา $40 และค่าหนังสือ $40 เรามีอัตราพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินด้วย
 
เริ่มได้เมื่อไหร่?
นักเรียนใหม่สามารถเข้าสอบจัดระดับชั้นในเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายน เพื่อที่จะเริ่มเรียนเดือนกันยายน
หรือ
สอบเดือนธันวาคม เพื่อที่จะเริ่มเรียนเดือนมกราคม