Arday (Somali)

Sidaad arday u noqon lahayd

Dhammaan ardayda cusub waxay u bahan yihiin inay qataan imtixaanka kumeelaynta. Waxaan rabanaa naan hubino inaad qadatid fasal munasibka kuu ah si aanad u qaadan fasal aad u fudud ama aad kugu adag.Waxaana jira lix fasal oo English ah

si aad u biloowdid faslka ardaygu waa inuu qato

  • Qado imtixank bisha sideedad 8 ama bisha sagalaad 9 si aad u bilawdid bisha sagaalad 9.

ama

  • Imtixaank mar bisha sideedad ama bisha sagaalaad si aad u bilawdid galasak bisha kobad 1.

Imtixaan kumeelaynta

Fadalan imo waqtiga munasibka ee lagu qabtay si aad imtixanka u martid. Imtixanku iyo isdiiwan galintu waxay qadanayaan ilaa labo sacadood isu geyn.

halkan ku dhifo si aad u arktid waqtiyasha imtixanka la qadayo

Sideen is ku diwanin galin kara?

Ardayda cusub waxay is ka diiwaan-gelin karan mesha lagu qadayo imtixanak. Ardayad soo labanaysa waxay is ka diwanin karan online ka ama malinta uu galasku bilaab mayo.

Waa gorma waqtiga galaasku?

Galaasydu waa laba cisho weegii, aroortii iyo fiidkii, laga bilaabo bisha sagaalaad 9 dhex dhexaadkeeda ilaa bish lixaad.

Galasyo ma jiraan mesha Beaverton Public School iyo mal maha fasaxa mana jiro school mal maha schoolka. Galas ma jiro guleelaha.

Halkan ku dhifo si aad u araktid galasyada meesha galasyada iyo watiga ay bilaabmayan galasyadu.

Imisa weeyan inta lagu dhiganayo galaska.

Intaa aad bixinayso waa mark kali haata oo ah sanadkoo dhan, laga bilaabo bisha sagaalad ilaa bish lixaad. Intad bixinyso waa $40 oo ah intaad ku dhiganyso galaska iyo $40 oo aad ku ibsanayso buugakta.

Goormaan bilaabi karaa galaska?

Ardayda cusub waa inay maraan imtixanka bisha sideedad 8 ama bish sagaalad 9 si ay u bilaaban galsak bisha sagaalad 8.

ama

Mar imitixanka bisha labi iyo tobnaad12 si aad u bilawdid bisha koobaad 1.

Click here if you want to receive an email when the next testing dates are near.