Dành cho học viên

Chào mừng bạn đến với Beaverton Literacy Council (BLC)!


Đăng ký đã bị đóng. Nó sẽ được mở vào ngày 1 tháng 8. Các lớp sẽ bắt đầu vào tháng 9. Các lớp sẽ tiếp tục cho đến tháng 6.


Vào mùa thu, chúng tôi sẽ có những lớp trên mạng trực tuyến qua màn hình zoom. Chúng tôi sẽ có những lớp học trực tiếp khi mọi thứ được an toàn.


Tổng cộng có 7 cấp lớp khác nhau.Từ bắt đầu đến nâng cao.

Những học viên mới của BLC

 • Khi bạn ghi danh bạn sẽ làm một bài kiểm tra xếp lớp.Việc này sẽ giúp chúng tôi xếp bạn vào đúng lớp.

 • Bạn có muốn chúng tôi nhắc bạn khi đăng ký mở không? Xin vui lòng bấm vào đây.

 • Xin vui lòng cho BCL thư điện tử của bạn để liên lạc: admin@beavertonliteracy.org, 503-468-7809

Những học viên cũ của BLC

 • Bạn sẽ có một quy trình đang ký riêng. Chúng tôi sẽ gửi những thư điện tử và những tin nhắn để nói với bạn về điều này.

 • Các lớp học là:

  • 2 ngày/tuần (thứ 2 và thứ 4 hoặc thứ 3 và thứ 5).

  • Sáng,trưa hoặc tối (A.M or P.M).

  • Chỉ dành cho người lớn (18 tuổi trở lên).

  • Dành cho người sống tại tiểu bang Oregon

  • Khi bạn đang ký, bạn sẽ nói cho chúng tôi những giờ và những ngày bạn cần.


Bạn có thắc mắc gì không?

Thư điện tử : help@beavertonliteracy.org. Bạn có thể gởi thư điện tử bằng ngôn ngữ của bạn.