Dành cho học viên

Chào mừng bạn đến với lớp tiếng Anh!

Nếu còn chỗ trống. Học viên mới có thể tham gia lớp học,bắt đầu từ Tháng 11, Tháng 1, Tháng 2, và Tháng 4.

Bạn có thể ghi danh và làm bài kiểm tra ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ gởi thư điện tử với thông tin về lớp học của bạn một tuần trước khi bạn bắt đầu.

 • Xin để lại thông tin liên lạc của bạn đến: "admin@beavertonliteracy.org"

Các lớp học qua mạng bằng cuộc gọi hình ảnh qua phần mềm Zoom . Bạn cần có 1 cái điện thoại (hoặc máy tính bảng ,hoặc máy tính để bàn) và mạng Internet .

Chúng tôi hi vọng bạn sẽ ghi danh lớp học!

 • Ghi danh qua mạng .Để ghi danh chỉ trong 30 phút . Đơn ghi danh đã bao gồm bài kiểm tra xếp lớp.

 • Nhấn vào đây để ghi danh và làm bài kiểm tra. Xin làm bài kiểm tra khi bạn có 30 phút một mình.

 • Tất cả học viên bắt buộc phải làm bài kiểm tra xếp lớp ( ngay cả khi bạn đã ở trong 1 lớp học tại trường vào năm học trước ).


 • Các lớp học sẽ bắt đầu từ tuần ngày 21 tháng 9 và kéo dài đến tháng 6 năm sau.

 • Tổng cộng có 7 cấp lớp khác nhau.Từ bắt đầu đến nâng cao. Khi bạn ghi danh bạn sẽ làm một bài kiểm tra xếp lớp.Việc này sẽ giúp chúng tôi xếp bạn vào đúng lớp.

 • Chúng tôi có những giáo viên thân thiện và tuyệt vời.

 • Bạn sẽ trả $15 cho tiền sách.Lớp học miễn phí. Bạn có thể đặt sách từ giáo viên của bạn khi lớp học bắt đầu.

 • Các lớp học là:

  • 2 ngày/tuần (thứ 2 và thứ 4 hoặc thứ 3 và thứ 5).

  • Sáng,trưa hoặc tối (A.M or P.M).

  • Chỉ dành cho người lớn (18 tuổi trở lên).


Bạn có thắc mắc gì không?

Thư điện tử : help@beavertonliteracy.org. Bạn có thể gởi thư điện tử bằng ngôn ngữ của bạn.