Dành cho học viên

Chào mừng bạn đến với Beaverton Literacy Council (BLC)!


Các lớp sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 9 và sẽ kéo dài tới tháng 6. 


Các lớp học chi phí thấp hoặc miễn phí

Chi phí là $75. Bạn trả $75 một lần mỗi năm học. Nó bao gồm tất cả các lớp học, sách và tài liệu lớp học. Chúng tôi yêu cầu tất cả học sinh trả những gì họ có thể. Nếu bạn không thể trả $75, bạn có thể trả $50, $25 hoặc $0.

Các lớp học là

Làm thế nào để đang ký

Xin lỗi - các lớp học của chúng tôi đã ĐẦY ĐỦ cho đến tháng 9. Vui lòng bấm vào đây để tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi. Vào tháng 8, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email hoặc tin nhắn kèm theo liên kết để đăng ký. Lớp học sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 9.

Bạn có thắc mắc gì không?

Thư điện tử : help@beavertonliteracy.org.  Bạn có thể gởi thư điện tử bằng ngôn ngữ của bạn.