Dành cho học viên

Chào mừng bạn đến với Beaverton Literacy Council (BLC)!

Chúng tôi thành thật xin lỗi, các lớp tiếng Anh tại BLC đầy trong thời gian nầy. Khi nào có lớp trống, chúng tôi sẽ mở đănng ký lai. Chúng tôi sẽ gởi cho bạn một thư điện tử khi đăng ký mở. Hãy nhấn vào đây để tham gia danh sách gởi thư của chúng tôi.

 • Xin vui lòng đưa cho BLC thông tin liên lạc của bạn để email của chúng tôi không gởi vào thư mục rác của bạn. admin@beavertonliteracy.org, 503-468-7809.


Chúng tôi hy vọng bạn có thể tham gia các lớp học tiếng Anh với BLC. Các lớp sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 9 và sẽ kéo dài tới tháng 6. Niên khoá 2022-2023, chúng tôi có nhiều lớp trực tuyến và một vài lớp trực tiếp tại Beaverton.

  • Những lớp trực tuyến sẽ học qua zoom.

  • Những lớp trực tiếp buổi tối sẽ học tại 5150 SW Watson Ave, Beaverton, OR, 97005.

  • Những lớp trực tiếp buổi sáng sẽ học tại 13600 SW Allen Blvd, Beaverton, OR 97005.


Các lớp học chi phí thấp hoặc miễn phí

Chi phí là 75 đô la. Phí này bao gồm cho tất cả các lớp, những quyển sách, và những tài liệu cho lớp học từ bây giờ đến ngày 31 tháng bảy năm 2023. Nếu bạn không thể trả 75 đô la, bạn có thể trả ít hơn.


Khi bạn đăng ký, bạn sẽ cho chúng tôi biết:

  • Tôi có thể trả 75 đô la cho những lớp của tôi, những quyển sách, và những tài liệu cho lớp học.

  • Tôi không thể trả 75 đô la. Tôi chỉ có thể trả 50 đô la.

  • Tôi không thể trả 75 đô la. Tôi chỉ có thể trả 25 đô la.

  • Tôi thật sự không thể trả bất cứ gì với thể tín dụng hoặc thẻ ngân hàng.

Các lớp học là

 • 2 ngày/tuần (thứ 2 và thứ 4 hoặc thứ 3 và thứ 5).

 • Sáng,trưa hoặc tối (A.M or P.M).

 • Chỉ dành cho người lớn (18 tuổi trở lên).

 • Dành cho người sống tại tiểu bang Oregon

 • Khi bạn đang ký, bạn sẽ nói cho chúng tôi những giờ và những ngày bạn cần.

 • Tổng cộng có 7 cấp lớp khác nhau.Từ bắt đầu đến nâng cao.

Làm thế nào để đang ký

  • Đầu tiên bạn sẽ đăng ký trực tuyến.

  • Sau đó chúng tôi sẽ gởi đến bạn thông tin lớp học trong vòng 15 ngày hoặc ít hơn. Bạn có thể cho chúng tôi biết nếu bạn cần một lớp học khác.

  • Sau đó bạn sẽ chấp nhận lớp học. Bạn sẽ trả phí nếu bạn có thể.

  • Sau đó chúng tôi sẽ gởi cho bạn sách.

Khi bạn ghi danh bạn sẽ làm một bài kiểm tra xếp lớp.Việc này sẽ giúp chúng tôi xếp bạn vào đúng lớp.

Bạn có thắc mắc gì không?

Chúng tôi thành thật xin lỗi, các lớp tiếng Anh tại BLC đầy trong thời gian nầy. Khi nào có lớp trống, chúng tôi sẽ mở đănng ký lai. Chúng tôi sẽ gởi cho bạn một thư điện tử khi đăng ký mở. Hãy nhấn vào đây để tham gia danh sách gởi thư của chúng tôi.

 • Xin vui lòng đưa cho BLC thông tin liên lạc của bạn để email của chúng tôi không gởi vào thư mục rác của bạn. admin@beavertonliteracy.org, 503-468-7809.

Thư điện tử : help@beavertonliteracy.org. Bạn có thể gởi thư điện tử bằng ngôn ngữ của bạn.